mws admin
POLISI KESELAMATAN SIBER KDN (PKS)

PEGAWAI KDN (TETAP DAN KONTRAK)

Bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak KDN, sila isi dan buat carian no kad pengenalan di bawah.


PIHAK KETIGA (VENDOR/KONTRAKTOR SYARIKAT)

Bagi vendor dan kontraktor syarikat, anda diminta untuk klik pautan di bawah untuk capaian kepada Polisi Keselamatan Siber KDN (PKS).